Muslims for Progressive Values wordt geleid door tien diep in islam gewortelde principes. Het logo beeldt deze principes en haar islamitische grondslag uit.


Collectieve identiteit
We accepteren iedereen die zichzelf als moslim identificeert. De waarheid en oprechtheid van deze verklaring is een zaak tussen deze persoon en God; niet die van een staat. Het is geen zaak die door anderen beoordeeld kan of mag worden. We verwelkomen iedereen die ge├»nteresseerd is in het bespreken, stimuleren en meewerken aan de implementatie van progressieve waarden in de vorm van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, en scheiding van kerk en staat, als wel als inclusieve en tolerante opvattingen over Islam.  

Gelijkheid
We betuigen de gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht ras, sekse, geslachtsidentificatie, etniciteit, nationaliteit, geloof, ideologie, seksuele geaardheid of capaciteit. We zijn vastbesloten toe te werken naar mondiale samenlevingen die sociale, politieke, educatieve en economische kansen garanderen voor iedereen.

Scheiding tussen religie en overheidsinstanties (scheiding van kerk en staat)
We geloven dat vrijheid van geweten en bewustzijn niet alleen essentieel is voor alle menselijke samenlevingen, maar dat deze een integraal onderdeel zijn van het mensbeeld zoals dat door de Koran weergegeven wordt. We zijn ervan overtuigd dat een seculiere overheid de enige manier is om het Islamitische ideaal van vrijheid in geloofszaken te bereiken.

Vrijheid van meningsuiting
We steunen vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om afwijkende meningen te uiten. Niemand zou voor het uiten of aanmoedigen van onpopulaire meningen moeten worden vervolgd, vastgehouden of gedetineerd; of deze nou politiek, artistiek, sociaal of religieus zijn, zelfs wanneer deze aanstootgevend kunnen zijn, of dat deze afwijkende mening als godslasterlijk kan worden beschouwd.

Universele mensenrechten
We zijn toegewijd aan sociale, economische, en ecologische rechtvaardigheid. We geloven dat de volledige zelfontplooiing van alle mensen, in een veilige en duurzame wereld, een voorwaarde is voor vrijheid, beschaafdheid en vrede. We ondersteunen alle inspanningen voor universele gezondheidszorg, universeel openbaar onderwijs, milieubescherming en de uitbanning van armoede.

Gender gelijkheid
We onderschrijven complete zelfbeschikking en zelfdeterminatie van vrouwen, in elk aspect van hun leven. We geloven in de volledige participatie van vrouwen in de maatschappij, op elk niveau. We zetten ons in voor reproductieve rechtvaardigheid en het empoweren van vrouwen om gezonde beslissingen te nemen over hun lichaam, seksualiteit, en reproductiviteit.

 

LGBT (LGBTQI) inclusief

We onderschrijven de mensen- en burgerrechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, en interseks (LHBTI) individuen. We zetten ons in om discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit te bestrijden. Tevens steunen we volledige gelijkwaardigheid en inclusiviteit voor alle personen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit, in de samenleving zowel als de moslim gemeenschap.

Kritische analyse en interpretatie
We promoten interpretaties die de traditionele Koranische principes van tolerantie, compassie, inclusiviteit, barmhartigheid, mededogen en eerlijkheid weerspiegelen. We roepen op tot een kritische interactie met islamitische geschriften, traditionele rechtspraak, en huidige denkwijze van moslims. We onderstrepen dat kritisch denken essentieel is voor spirituele ontwikkeling.  

Compassie
We beamen dat rechtvaardigheid en mededogen de leidraad dient te zijn voor al menselijk gedrag. We keuren geweld af; of dat nu op individueel, organisatorisch, of nationaal niveau gebeurt.

Diversiteit
We omarmen de verscheidenheid aan inspiraties tot rechtvaardigheid aanmoedigen. We geloven dat iemands religie of levensovertuiging niet een exclusieve bron van waarheid is. We engageren met diverse filosofische en spirituele tradities voor een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.