ONZE MISSIE

Het bestrijden van mensenrechtenschendingen in de naam van de Islam in moslimgemeenschappen en moslimmeerderheidslanden en het verbeteren van sociale cohesie in Nederland en globaal door negatieve stereotypen en aannames over de Islam en moslims te ontkrachten.

Onze visie

Nederland
In het hedendaags debat zien wij hoe het uitlichten van verschillen leidt naar polarisatie en verminderde acceptatie van (religieuze) minderheden. De 'ander' wordt actief weggezet als niet passend in de Nederlandse samenleving voor politieke doeleinden.
Polarisatie kunnen we alleen tegengaan door te laten zien dat wij niet die 'ander' zijn, maar ook wij als Moslims staan voor universele mensenrechten en menselijke waardigheid, en door bewustwording te creëren bij de overheid en de Nederlandse gemeenschap over discriminatie en marginalisatie van moslims en andere minderheden.

Globaal
De Islam wordt helaas nog steeds gebruikt om mensenrechtenschendingen goed te praten. Dit heeft verschillende oorzaken zoals culturele gebruiken, reacties op kolonisatie, en geo-politieke omstandigheden. Een holistische, mensvriendelijke kennis van de Islam ontbreekt vaak waardoor religieuze en politieke leiders de islam kunnen inzetten tegen minderheden, zoals vrouwen en/of LHBTQI-personen.

Dit kunnen wij alleen tegengaan door handvatten en richtlijnen vanuit de Islam te geven over menselijke waardigheid. Daarom bieden wij educatieve materialen en rapporten om op internationaal beleidsniveau bewustwording te creëren, naast lokale campagnes en activiteiten.