Sinds 2007 bouwen wij aan inclusieve, progressieve moslimgemeenschappen. We faciliteren (inter)religieuze gesprekken en maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen die sociaal activisme, spiritualiteit en kunst samenbrengen.

 

Hoe doen we dit?

MPV is een progressief islamitisch geluid in hedendaagse thema's. We maken onze uitgangspunten zichtbaar door aan maatschappelijke debatten deel te nemen, met de media en overheidsinstanties in gesprek te gaan, en door samenwerkingsverbanden aan te gaan, met zowel islamitische als niet-islamitische progressieve organisaties en individuen.

MPV staat voor een sterk gefundeerd theologisch kader voor islamitisch liberalisme. We streven ernaar de islamitische traditie van ijtihaad, kritische reflectie en interpretatie van de heilige teksten, en intellectuele verhandelingen een nieuwe impuls te geven. We doen dit door samen te werken met religieuze geleerden, en creeëren gefundeerde standpunten over theologische en maatschappelijke kwesties. Deze maken we beschikbaarvoor een breed publiek en maken zo islam toegankelijker voor zowel moslims als niet-moslims.


Wees jezelf. Wees moslim.

ONZE PRESTATIES

  • Het '"Towards Inclusive Post-2015 Development: Defying Discriminatory Laws and Deconstructing Cultural Norms' evenement georganiseerd.
  • Het interveren op de allereerste Arria-Forumula Security Council, tegen geweld gericht aan LHBTI-mensen in Irak en Syrië.
  • Onze sociale media campagne om het belangrijke werk van OHCR onder de aandacht te brengen van moslimjongeren in het westen en de islamitische wereld.