Sinds 2007 bouwt MPV aan inclusieve, progressieve moslimgemeenschappen. In Nederland faciliteren wij sinds 2016 (inter)religieuze gesprekken en maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen die sociaal activisme, spiritualiteit en kunst samenbrengen.

Hoe doen we dit?

MPV is een progressief islamitisch geluid in hedendaagse thema's. We maken onze uitgangspunten zichtbaar door aan maatschappelijke debatten deel te nemen, met de media en overheidsinstanties in gesprek te gaan, en door samenwerkingsverbanden aan te gaan, met zowel islamitische als niet-islamitische progressieve organisaties en individuen.

MPV staat voor een sterk gefundeerd theologisch kader voor een progressieve en inclusieve islam We streven ernaar de islamitische traditie van ijtihaad, kritische reflectie en interpretatie van de heilige teksten, en intellectuele verhandelingen een nieuwe impuls te geven. We doen dit door samen te werken met religieuze geleerden, en creeëren gefundeerde standpunten over theologische en maatschappelijke kwesties. Deze maken we beschikbaarvoor een breed publiek en maken zo islam toegankelijker voor zowel moslims als niet-moslims.

Daarnaast bestrijden wij actief moslimdiscriminatie door vooroordelen, aannames en stereotypen te ontkrachten middels onze activiteiten en doelstellingen.

ONZE activiteiten

  • 'Towards Inclusive Post-2015 Development: Defying Discriminatory Laws and Deconstructing Cultural Norms'.
  • Universal Periodic Review-rapportages voor de VN over o.a. Nederland, Tunesië, Somalië en Pakistan.
  • Sociale media campagne om het belangrijke werk van OHCR onder de aandacht te brengen van moslimjongeren in het westen en de islamitische wereld.