MPV Materialen

LGBTQI Lecture Series

Samen met Imam Daayiee Abdullah heeft MPV USA een series lessen ontwikkeld om religieuze excuses voor homofobie te ontkrachten. De lessen bieden inzicht in medische, sociale, en religieuze geschiedenis alsook handvatten voor empowerment en adviezen voor LGBTQI-moslims.

Seksualiteit en diversiteit in de islam

Tynan Power schreef voor MPV USA het artikel "Is there room in Islam for lesbian, gay, bisexual and transgender Muslims?

Dit project, genaamd Literary Zikr, is een adaptie van het hoofdstuk “Sexuality, Diversity, and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims”, door Scott Siraj al-Haqq Kugle in Progressive Muslims (ed. Omid Safi). Kugle demonstreert daarin dat de Islam diversiteit accepteert, en voornamelijk dat seksuele en genderdiversiteit werden erkend zowel in de Koran als door profeet Mohammed (vzmh). Hij toont aan dat de lijfstraffen voor homoseksualiteit in moslimmeerderheidslanden geen basis hebben in de Koran en de Sunna (de activiteiten en gedragingen van de profeet vzmh).

Verder demonstreert hij dat lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, en intersekse-personen daadwerkelijk een plaats binnen de Islam verdienen.

 

Organisaties

Nederland

Overig

Let op: Dit zijn externe organisaties welke niet aan MPV gellieerd zijn.