MPV heeft haar beoordeling voor de Universal Periodic Review (een rapportage-systeem dat de Verenigde Naties gebruiken om te analyseren in hoeverre haar lidstaten zich aan de verdragen en afspraken over mensenrechten houden) ingediend en in mei 2017 gepresenteerd aan VN-lidstaten tijdens de UPR Pre-sessions in Geneve

In ons rapport wordt gedemonstreerd dat door de groeiende polarisatie ook racistische, islamofobe en xenofobe houdingen en gedragingen hebben verergerd, en dat deze discriminatie van werkelijke of vermeende moslims, vluchtelingen en asielzoekers, niet-westerse allochtonen, vrouwen en LGBTQI-demografie tot gevolg hebben, zowel op sociaal, cultureel, als wel als politiek gebied.

Lees het volledige rapport hier.

Een verkorte declaratie is hier beschikbaar.