THEOLOGISCHE VERKLARINGEN

MPV heeft over vraagstukken en thema's die in het hedendaags debat naar voren komen verschillende standpunt verklaringen ontwikkeld. We gebruiken deze verklaringen onder andere om de culturele en religieuze soevereiniteit te ontkrachten die lidstaten van de Verenigde Naties gebruiken om de voortgang van mensenrechten tegen te houden en terug te dringen.

Apostasie en godslastering
Godslastering en apostasie is in veel moslimmeerderheidslanden een misdaad waarop de doodstraf staat. Deze straf is echter gebaseerd op wijdverspreide jurisprudentie, en niet op de Koran. Ook in moslimgemeenschappen is het vaak nog een taboe.

Geweld tegen vrouwen en meisjes
Geweld tegen vrouwen en meisjes komt in alle samenlevingen en alle lagen van de bevolking voor. In Nederland alleen heeft 43% van de vrouwen seksueel en/of fysiek geweld meegemaakt. Vaak is de (ex)partner de dader. Verschillende factoren kunnen een rol spelen, zoals moeite met het oplossen van problemen, behoefte aan controle op anderen en de omgeving, jaloezie, en wanneer de dader andere problemen ervaart. Vaak is de dader zelf ook opgegroeid in een huishouden waar geweld tegen vrouwen plaatsvond. Daarnaast kunnen er ook culturele en/of religieuze belevingen een rol spelen, zo wordt vers 4.34 vaak moedwillig onjuist geïnterpreteerd om geweld tegen vrouwen en meisjes te rechtvaardigen.