MPV Nederland faciliteert maatschappelijke en culturele activiteiten om universele mensenrechten te promoten via sociaal activisme en spiritualiteit.

MPV is een progressief islamitisch geluid in het hedendaags debat. Door onze inclusieve en progressieve uitgangspunten ontkrachten wij vooroordelen en aannames over de Islam en moslims.

We maken onze uitgangspunten zichtbaar door deelname aan maatschappelijke debatten, dialoog met media en overheidsinstanties, en door samenwerkingsverbanden met zowel islamitische als niet-islamitische progressieve organisaties en individuen.

Kritische reflectie (oftewel ijtihaad) en een holistische benadering van klassieke heilige teksten geven ons een stevig gefundeerd theologisch kader voor de progressieve en inclusieve Islam die wij uitdragen.