#ImamsforShe

#ImamsForShe is een wereldwijd initiatief van MPV dat in maart 2015 gelanceerd is om misogyne en patriarchale interpretaties van islamitische theologische bronnen te ontkrachten waar die voor schending van de mensenrechten in de naam van islam hebben gezorgd, met name die van meisjes en vrouwen. Met de #HeForShe campagne van de Verenigde Naties als inspiratie, zorgt het initiatief voor steun en stimulans voor religieuze leiders, imams en islamitische geleerden die actief pleiten voor vrouwenrechten, vrouwenemancipatie, en gendergelijkheid. Zij zijn onze #ImamsForShe Champions. #ImamsForShe draagt direct bij aan MPV's missie: Het verwezenlijken van de traditionele Koranische waarden als menselijke waardigheid, gelijkheid, mededogen en rechtvaardigheid. 

Motivering

Geweld tegen vrouwen en meisjes binnen moslimgemeenschappen in het Westen en moslimmeerderheidslanden is een epidemie die we alleen kunnen overkomen door mannen en jongens te leren om vrouwen en meisjes te respecteren en te beschermen, en door hen te laten zien hoe hun gemeenschap verbetert wanneer zij zich hier voor inzetten. Daarnaast kunnen we geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan door wereldwijd gemeenschappen te onderwijzen in de compabiliteit tussen de islam en universele mensenrechten.

MPV gelooft erin dat imams, religieuze leiders en islamitische geleerden een cruciale rol spelen in het bevorderen van gendergelijkheid; in hun khutba's (vrijdagpreken), educatieve materialen en interactie met hun congegratie, maar dat het ook essentieel is om een safe space (veilige ruimte) te bieden waarin vrouwenrechten in de islam besproken kunnen worden, en om geestelijke leiders praktische handvatten geven om deel te nemen op een manier waarin alle mensenrechten gerespecteerd worden.

Doelen

  • Een wereldwijde beweging op te zetten van mensen die zichzelf als #ImamsForShe zien; individuen die actief pleiten voor vrouwenrechten, voor gendergelijkheid, en voor emancipatie.
  • Meerdere internationale platforms aan te bieden waarin beleidsmedewerkers, academici, religieuze leiders, VN-functionarissen en het algemene publiek en gemeenschapsleden samen kunnen komen om vrouwenemancipatie te bespreken in islamitische jurisprudentie.
  • Wereldwijd de aandacht te richten op de verantwoordelijkheid die imams, geestelijke leiders en islamitische geleerden hebben om de status van vrouwen in hun gemeenschappen te verbeteren, en hoe zij dat kunnen doen binnen een islamitisch kader.
  • Het verspreiden van educatieve materialen met betrekking tot vrouwenrechten naar hulporganisaties en religieuze leiders, die in moslimgemeenschappen werkzaam zijn. 

Onze Champions

Onze 31 #ImamsForShe Champions uit Bahrein, Burundi, Tunesië, Engeland en de Verenigde Staten richten de aandacht op de benarde situatie van vrouwen en meisjes in hun gemeenschappen, en roepen hun gemeenschappen actief op om de status van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Bij de VN te Genève en New York geven onze #ImamsForShe Champions workshops en voorlichting aan beleidsmedewerkers, organisaties en religieuze leiders over vrouwenbesnijdenis en genitale verminking, kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, en toegang tot educatie.

In Tunesië kwamen 30 progressieve imams en islamitische geleerden om samen een beweging op te richten tegen de opkomst van misogyne overtuigingen die voortvloeiden uit de verspreiding van islamisme (politieke islam) en Daesh (ISIS).

In Burundi geven de 26 imams van de Alliance des Imams du Corridors Nord Pour Le Developpement Humanitaire (AICNDH) voorlichting, trainingen en khutba's (vrijdagpreken) over onder andere:

  1. Hoe profeet Muhammad (vzmh) zijn vrouwen behandelde.
  2. Het belang van toegang tot educatie voor moslimvrouwen en meisjes.
  3. De rol van vrouwen in humanitaire hulp.
  4. De mensenrechten van vrouwen in de islam.
#ImamsForShe workshop tijdens de 60e sessie van de Commission on the Status of Women (maart 2016, New York) met onder andereKhadija T. Moalla, Senior International Human Rights Consultant uit Tunesië en Imam Mohamed Magid, voorzitter van het International Interfaith PeaceCorps, Washington.
Bekijk eerdere video's van onze #ImamsForShe workshops hier.