Muslims for Progressive Values Nederland stoelt haar activiteiten op de volgende tien principes:

Gelijkwaardigheid
De gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht ras, sekse, geslachtsidentificatie, etniciteit, nationaliteit, geloof, ideologie, seksuele geaardheid of capaciteit is onze grondslag. Wij werken toe naar mondiale samenlevingen die gelijke sociale, politieke, educatieve, en economische kansen garanderen voor iedereen.

Collectieve identiteit
We verwelkomen iedereen die wil bijdragen aan de implementatie van universele mensenrechten en menselijke waardigheid, als wel aan inclusieve en progressieve opvattingen over de Islam. Wij accepteren iedereen die zichzelf als moslim identificeert; deze verklaring is een zaak tussen deze persoon en God, niet die van een staat of andere individuen. Anderen kunnen en mogen hierover dus niet oordelen.

Scheiding van kerk en staat
Vrijheid van geweten en geloof is een essentieel onderdeel van een open gemeenschap. Dat betekent ook dat aan de vrijheid in het uitdragen van een religie niet getornd mag worden. In Nederland en wereldwijd. Vrijheid van geloof is een islamitische waarde, die niet besmeurd mag worden door wetten tegen apostasie en Godslastering.

Vrijheid van Meningsuiting
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en essentieel onderdeel van een democratische, open gemeenschap. Ook wanneer deze mening afwijkend is. Niemand zou vervolgd moeten worden voor vrije meningsuiting, zelfs als deze aanstootgevend of godslasterlijk is.

Universele Mensenrechten
Universele toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, de uitbanning van armoede, en bescherming van het milieu zijn noodzakelijk voor sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid. Daarin is autonomie en de mogelijkheid tot volledige zelfontplooiing een absolute voorwaarde voor vrijheid en gelijkwaardigheid.

Gendergelijkheid
Meisjes en vrouwen dienen dezelfde mogelijkheden als jongens en mannen te krijgen, voor volledige zelfbeschikking en autonomie. In elk aspect van hun leven. Wij streven volledige participatie voor vrouwen na, op elk niveau in de maatschappij. We zetten ons in voor reproductieve rechtvaardigheid en de empowerment van vrouwen om gezonde beslissingen te nemen over hun lichaam, seksualiteit, en reproductiviteit.

LGBTQI Inclusiviteit
Seksuele en Gender Niet-Conforme personen dienen op elk gebied dezelfde rechten te krijgen, zoals toegang tot huwelijk en kinderen. Wij bestrijden discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Kritische analyse
Compassie, barmhartigheid, eerlijkheid en mededogen voor de mensheid en de natuur zijn traditionele islamitische waarden die wij middels kritische reflectie van de traditionele bronnen willen doen herleven. Misogyne, intolerante en dogmatische interpretaties van de islam dienen opnieuw bestudeerd te worden; Kritisch denken is essentieel voor spirituele ontwikkeling.

Compassie
Rechtvaardigheid en mededogen dienen de leidraad te zijn voor al onze menselijke gedachten en activiteiten. Verbaal, geestelijk, en/of fysiek geweld is verwerpelijk, of dat nu op individueel, organisatorisch, of nationaal niveau gebeurt.

Diversiteit
Mensen hebben verschillende bronnen van inspiratie om voor rechtvaardigheid en waardigheid te strijden. Wij zijn dankbaar voor deze drijfveren, en engageren met diverse filosofische en spirituele tradities voor een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld